เกี่ยวกับเรา

Engineering for Tomorrow. Where Sustainability Begins.

          เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 โดยเริ่มแรกได้ประกอบธุรกิจด้านผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนโลหะ ที่มีความซับซ้อน และต้องการ ความเที่ยงตรงสูง

 • ต้นปี พ.ศ. 2559

  บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในกิจการของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจ ด้านจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำดิบ และเครื่องบริโภคอื่น ๆ 

 • ปลายปี พ.ศ. 2559

  บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อเปลี่ยนมาดำเนิน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพลังงานทางเลือกและระบบสาธารณูปโภค โดยให้บริการทาง ด้านวิศวกรรมในด้านการออกแบบก่อร้าง ที่ปรึกษา เดินระบบและบำรุงรักษาครบวงจร

 • เพื่อความมั่นคง

  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด ("เอพีซีเอส") เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างโครงการพลังงาน ทางเลือก และระบบสาธารณูปโภค

 • ปี พ.ศ. 2563

  บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ รวมเป็นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน)

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์